Regulamin Parku

Park Rozrywki Ogrodzieniec - regulaminZakup biletu jest potwierdzeniem, że zapoznali się Państwo z Regulaminem, akceptują cego postanowienia i zobowiązują się do jego przestrzegania.

1. Na terenie Parku mogą przebywać tylko osoby z ważnym biletem wstępu.
2. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Parku-Ogrodzieniec tylko w obecności swoich opiekunów.
3. Wstęp dla dzieci do 4 roku życia jest darmowy.
4. Bilet Rodzinny przysługuje rodzicom z dziećmi (2-5 dzieci).
5. Na teren Parku wchodzimy i wychodzimy tylko główną bramą zlokalizowaną przy KASIE.
6. Na teren Parku prosimy o niewprowadzanie żadnych zwierząt.
8. Na terenie Parku poruszamy się tylko po specjalnie przygotowanych alejkach. Nie można wchodzić na zieleń.
9. Wszelkiego rodzaju odpady niepodlegające już dalszemu wykorzystaniu prosimy umieszczać w specjalnie przygotowanych koszach na śmieci.
10. Rodzice są proszeni o zwrócenie szczególnej uwagi na swoje dzieci podczas ich pobytu na Parku. Dzieci muszą przebywać w obecności rodziców, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Właściciel Parku Ogrodzieniec oraz żadna inna jednostka z nim powiązana nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z użytkowaniem Parku Rozrywki niezgodnie z jego przeznaczeniem.
11. Na terenie Parku prosimy o bezwzględne przestrzeganie poleceń personelu, jeżeli wystąpią sytuacje, w których takie polecenia będą konieczne.
12. W razie jakichkolwiek pytań personel Parku jest do Państwa dyspozycji. Udzielimy wszelkiej pomocy jeśli tylko taka byłaby potrzeba.
13. Prosimy o uważne pilnowanie swoich rzeczy. Nie odpowiadamy za rzeczy skradzione lub pozostawione bez opieki. Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań by nasz Park był miejscem spokojnym i całkowicie bezpiecznym.
15. Po odejściu od Kas Park nie uwzględnia reklamacji.
16. Na teren Parku ZABRANIA się wnoszenie wszelkich niebezpiecznych przedmiotów, materiałów łatwopalnych, pirotechnicznych, oraz wszelkich innych mogących spowodować utratę zdrowia lub życia drugiego człowieka.
17. Ponad to zabrania się:
- wspinania na ogrodzenie otaczające Park
- śmiecenia
- palenia papierosów (poza specjalnymi miejscami do tego przystosowanymi)
- wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych
- wprowadzania zwierząt
- niszczeni zieleni oraz elementów dekoracyjnych
18. Korzystanie z toalet na terenie Parku jest bezpłatne.
19. Osoby niestosujące się do powyższego regulaminu zostaną poproszone o opuszczenie Parku bez możliwości zwrotu pieniędzy za bilety. Osoby łamiące regulamin Parku mogą  również podlegać sankcją karnym wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.
20. Na teren Parku nie będą wpuszczane osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz wszelkich innych środków odurzających.
21. Zakupionego biletu wstępu nie można przekazywać innej osobie. Każdy bilet jest jednorazowy i przysługuje tylko jednej osobie.
22. Klienci Parku ponoszą pełną odpowiedzialność finansową i prawną za wszelkie szkody jakie nastąpiły po ich działaniu.
23. W przypadku niedziałania urządzeń na terenie Parku (Zamku dmuchanego, żyroskopu, toru saneczkowego) z przyczyn niezależnych od nas (intensywne opady deszczu, brak prądu) Park-Ogrodzieniec nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za kupione bilety. Wydawane są natomiast dodatkowe bilety w kasie na ponowne odwiedzenie Parku i skorzystanie z niedziałających wcześniej atrakcji.

Dziękujemy!
Park-Ogrodzieniec

Zobacz nasze video