Nasze atrakcje » Park Linowy 5-95
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie”.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Zapraszamy do złożenia oferty na dostarczenie i montaż urządzeń i elementów obiektu parku w ramach realizacji projektu „Integracyjny Park Linowy 5-95” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przez Lokalną Grupę Działania „Perła Jury”


Ogłoszenie znajduje się pod numerem 83/05/06/2018 na stronie: https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl


Fugasówka, dn. 05.06.2018r


---------

W dniu 20.06.2018r została wybrana oferta firmy:
PROJECT OUTDOOR POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Gen. J. Kustronia 99, 43-316 Bielsko-Biała

---------


OFERTA PRACY W PARKU 5-95 - KLIKNIJ
Zobacz nasze video