Podstrona, której szukasz jest niedostępna.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Polska Grupa Konsolidacji Sprzedaży Sp. z o.o.
Promocja regionu wynikiem rozszerzenia oferty usług turystycznych świadczonych przez PGKS Sp. z o.o.
Wartość projektu: 1 738 988,00 zł       Wartość dofinansowania: 750 000,00 zł

Park Legend i Strachów Jury
Wartość projektu: 1 551 230,00 zł       Wartość dofinansowania: 750 000,00 zł

  • Program Regionalny - Nardowa Strategia Spójności
  • Śląskie. Pozytywna  energia
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl